Příběh hedvábí No.1

Výroba hedvábí vznikla v Číně už v době neolitu (4. tisíciletí př. n. l.). A dlouhá staletí zůstává hedvábí omezené jen na Čínu, a to až do otevření Hedvábné stezky. V Číně se hedvábí nepoužívalo jen na oblečení, ale mělo spoustu jiného využití (dekorace, psaní…). U oděvů měla barva hedvábí společenský význam a byla jakýmsi průvodcem ve společenských třídách.

Silk production originated in China as early as the Neolithic (4th millennium BC). And for centuries, silk remained limited to China, until the opening of the Silk Road. In China, silk was not only used for clothing, but had many other uses (decoration, writing). In clothing, the color of silk had social significance and was a kind of guide in social classes.